Hydro Therapy

Hydro Therapy สมาชิก
Member
ลูกค้าทั่วไป
A la carte
ทรีมเมนท์วารีบำบัดในอ่างน้ำวน Jacuzzi   
แช่อ่างน้ำนมผสมกลิ่นสุคนธบำบัดจากดอกไม้
Floral Milk Bath ( 30 min )
700 1,000 
แช่อ่างน้ำแร่จากผลึกเกลือทะเลอาร์คติก
Arctic Mineral Salt Bath ( 30 min )
700 1,000
อบเซาว์น่า
Aroma Sauna ( 30 min )
300 450
อบไอน้ำสมุนไพร 
Herbal Steam ( 30 min )
300 450
อบกระโจมสมุนไพร
Asian Herb Steam Bath ( 30 min )
300 450

คอร์สดูแลคุณแม่หลังคลอด
Chularat Thai Traditional Medicine ขอมอบโปรโมชั่นพิเศษคอร์สดูแลคุณแม่หลังคลอด

GUASA กัวซา ยกกระชับหน้าเรียว ไม่ต้องฉีด ไม่ต้องผ่าตัด


Body Fit and Firm Package
Body Fit & Firm